De lunch en de werkkostenregeling

  • door
Werkkostenregeling Lunch van huis

De werkkostenregeling is bedoeld om als werkgever onbelaste vergoeding aan werknemers te geven ofwel loon in nature. Ook lunch en diner valt hieronder. Hoe zit het dus met werkkostenregeling voor de lunch?

De belastingdienst telt een bedrag bovenop jouw loon voor de lunch. Dat is een vast bedrag en wordt ook wel een ‘normbedrag’ genoemd. In 2018 was dit € 3,35 per maaltijd.

De belastingdienst maakt een duidelijk onderscheid tussen consumpties en maaltijden. Zo is de koffie en thee, maar ook fruit onbelast. Echter zodra deze weer onderdeel uit maken van een maaltijd dan zijn hier andere afspraken van toepassing. Een lunch is dus een maaltijd en vandaar dat het normbedrag hier op van toepassing is.

Wanneer de werknemers een eigen bijdrage betalen voor de lunch, dan kan dit in mindering gebracht worden op het normbedrag. Voorbeeld: Jan betaalt twee euro voor zijn lunch. De belastingdienst gaat dan uit van €1,35 per maaltijd, aangezien de twee euro in mindering is gebracht van de € 3,35. Uiteraard kan dit bedrag volgens de belastingdienst niet negatief zijn.

Voor de administratie hoeft dit gelukkig niet per medewerker in kaart worden gebruikt. Lunch van huis geeft alle inzicht en data die nodig is om dit goed te kunnen verwerken. Maaltijden die na 17:00 worden aangeboden zijn vrijgesteld van de werkkostenregeling.

Gelukkig is er ook nog de vrije ruimte, waarmee je onbelast vergoedingen aan medewerkers mag geven tot een maximum van 1,2% van het totale bruto loon. Over alles wat binnen de werkkostenregeling valt moet een heffing van 80% worden betaald.

Meer weten? Kom in contact